Strážky 21, Ústí nad Labem, 403 40
info@wattcontrol.cz

OPŽP

Operační program životního prostředí

Dotaci lze získat pro oblast energetické úspory.

Finance lze získat na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov pomocí fotovoltaických elektráren.

V současné době jsou vyhlášeny:
146. výzva a 152. výzva

146. výzva

146. výzva byla vyhlášena od 2. března 2020 do 2. března 2021.
Výzva se vztahuje na individuální projekty o minimální výši způsobilých přímých realizačních výdajů 100 000 Kč bez DPH.
Alokace  na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 000 000 000 Kč.

Podporované aktivity 146. výzvy, které realizujeme:
a) Instalace fotovoltaického systému
b) Výměna zdroje tepla s výkonem nižším než 5MW – instalace FVE
c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standartu

Hlavní cílové skupiny – Vlastníci veřejných budov
Cílová území – Území celé ČR

Výše podpory:
Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:

1) Realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build.
2) kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby        energie v budově po realizaci opatření.
 

ODKAZ

Oprávnění žadatelé

Seznam oprávněných žadatelů, kteří mohou žádat o dotaci ve 146. výzvě

Kraje

Obce

Dobrovolné svazky obcí

Organizační složky státu

Veřejné instituce

Státní organizace

Veřejnoprávní instituce

Městské části hl. města Prahy

Příspěvkové organizace

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazky

Obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem

152. výzva

152. výzva byla vyhlášena od 1. července 2020 do 31. května 2021.
Výzva se vztahuje na individuální projekty o minimální výši způsobilých přímých realizačních výdajů 100 000 Kč bez DPH.
Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 000 000 Kč.

Podporované aktivity 152. výzvy, které realizujeme:
a) Instalace fotovoltaického systému
b) Výměna zdroje tepla s výkonem nižším než 5MW – instalace FVE 

Hlavní cílové skupiny – Vlastníci veřejných budov
Cílová území – Území celé ČR mimo hl. města Prahy

Výše podpory:
Základní výše podpory je odstupňována 80 – 95 % ze způsobilých výdajů projektu v závislostina dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:

1) Realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build.
2) kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.

ODKAZ

Oprávnění žadatelé

Seznam oprávněných žadatelů, kteří mohou žádat o dotaci ve 152. výzvě

Státní příspěvkové organizace

Organizační složky státu

Veřejné výzkumné instituce

Mám zájem!