Strážky 21, Ústí nad Labem, 403 40
info@wattcontrol.cz

OPPIK

Dotační program OPPIK

Operační program pro podnikání a konkurence schopnost nabízí dotační program „Úspora energie“. Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Dotace se vztahuje na instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku a instalaci akumulace elektrické energie. Program je určen pro malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby) působící v následujících oblastech:
 • zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály aj.)
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil – 400 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 40 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 30 % prokázaných způsobilých výdajů 
Klíčová hodnotící kritéria jsou:
 • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
 • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
 • Příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení)
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

S vyřízením dotace vám radí pomůžeme.

MÁM ZÁJEM

Zdroj: https://www.oppik.cz/dotacni-programy/uspory-energie