Strážky 21, Ústí nad Labem, 403 40
info@wattcontrol.cz

IROP

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa je:
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Oprávnění žadatelé o dotační program IROP jsou:
Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

BOHUŽEL V  PROGRAMU IROP NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ ŽÁDNÝ DOTAČNÍ TITUL PRO FOTOVOLTAIKU OTEVŘENÝ!

Zdroj: https://www.irop.mmr.cz/cs/