Strážky 21, Ústí nad Labem, 403 40
info@wattcontrol.cz

Certifikát

Elektromontér fotovoltaických systémů

Naše společnost splnila povinnost zajistit profesní kvalifikaci pro vykonávání činnosti instalace fotovoltaických systémů, která je nutná pro realizaci celého projektu z dotačního programu Nová zelená úsporám podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Proč jsme si zajistili profesní kvalifikaci?

Povinnost pro vykonávání činností od 1.1.2015 podle zákona č.406/2000 Sb.
Nutnost pro realizování instalací dotovaných z veřejného rozpočtu.
Vyhneme se možné pokutě ve výši až 100 000 Kč, od 1.července 2015 až 5 000 000 Kč.
Nevystavíme stavebníka nebezpečí udělení pokuty ve výši až 200 000 Kč.
 Získali jsme konkurenční výhodu proti firmám bez potřebné profesní kvalifikace.

CERTIFIKÁT
ING. VLASTIMIL KRIŽAN

Ing. Vlastimil Križan vykonal dne 11.9.2019 v Načešicích zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Ke stažení: [download id=”2870″]

CERTIFIKÁT
MARTIN POKORNÝ

Martin Pokorný vykonal dne 11.9.2019 v Načešicích zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Ke stažení: [download id=”2878″]

CERTIFIKÁT
MARTIN KRIŽAN

Martin Križan vykonal dne 11.9.2019 v Načešicích zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

Ke stažení: [download id=”2876″]