Strážky 21, Ústí nad Labem, 403 40
info@wattcontrol.cz

Amorfní panel

Amorfní panely

Amorfní panely jsou nazývány jako tenkovrstvé panely či CIS panely. Hlavní rozdíl amorfních modulů oproti krystalickým spočívá již v jejich výrobě. Krystalický křemík se vyrábí ve vysokých pecích a poté jsou ingoty křemíku řezány do podoby článků.
Moduly z amorfního křemíku jsou vyráběny tak, že je ve vakuové komoře při teplotách kolem 200°C se napařením nanesena vrstva amorfního křemíku na skleněnou tabuli. Podkladový materiál nemusí být nutně pouze sklo, ale i plasty nebo kovy.

Amorfní panely dosahují oproti monokrystalu přibližně poloviční účinnosti.
 Pokud výkon 1kWp u krystalických článků znamená cca 8 metrů čtverečních, pak u tenkovrstevné technologie je třeba cca16 metrů čtverečních.
Amorfní panely jsou odlišné rovněž svým vzhledem.

Amorfní křemík má proti krystalickému křemíku jednu velkou výhodu, netrpí totiž tolik na letní přehřívání. Jeho účinnost s rostoucí teplotou klesá podstatně pomaleji, než jak je tomu u krystalického křemíku. V letních měsících je z amorfních modulů lepší výtěžnost.
Tenkovrstevné panely mají také vyšší citlivost na rozptýlené sluneční záření. Amorfní křemík je tak technologií vhodnou pro střechy, které nejsou vhodně orientovány. Pokud je kolektorové pole nutné orientovat spíše k východu nebo k západu, je výhodnější použít tenkovrstevné moduly.